Spiegellijsten restaureren

Voor het laten restaureren van uw oude en gebruikte spiegellijsten kunt u terecht bij lijstenmakerij-lijstenmaker.nl in samenwerking met www.spiegelwinkel.nl.

Spiegellijsten restaureren

Spiegellijsten restaureren is een proces waarbij het ontbrekende deel of beschadigde gedeelte van een lijst vervangen of hersteld wordt. Spiegellijsten restaureren is een traditionele ambacht. Het vakmanschap met gebruik van materialen en grondstoffen van voorheen vereist een gedegen opleiding, vakkennis, kleurgevoel en ervaring. Het is overigens niet alleen die vakkennis, maar ook het feilloos aanvoelen tot waar een restauratie kan gaan om de authenticiteit van de lijst te behouden. Het spelen met patine, pigmentkennis en het hebben van een overzichtsbeeld zijn ook zeer belangrijk.
spiegellijsten restaureren

Patineren

Patineren van het gerestaureerde gedeelte, bijvoorbeeld na vergulding, is het in kleur brengen van de oude natuurlijk ontstane kleur van de behouden gedeelten en het vernieuwde stuk. Voordeel daarbij is dat er alleen gewerkt wordt zoals dat vroeger ook gedaan werd. Met ieder ander modern uitgevonden medium is dat vrijwel onmogelijk. Het te restaureren lijstwerk kan bestaan uit missende delen en/of ornamenten, losse delen, verdroogde stukken, kaal gepoetste stukken of het vernieuwen van delen die door vocht zijn aangetast. Vaak zal een eerdere restauratie of toevoegsel eerst verwijderd moeten worden alvorens te kunnen beginnen. Doet men dat niet dan zullen juist de nieuwe restauraties in negatieve zin na herstel gaan overheersen.

Lijsten restaureren kan professioneel worden gedaan voor u. Door een team met jarenlange ervaring van het professioneel restaureren van uw oude en nieuwe lijsten zal uw lijst in ere worden hersteld!

Gespecialiseerd in het restaureren van:

  • Restauratie schilderijlijsten

  • Restauratie spiegellijsten

  • Restauratie vergulde lijsten

  • Restauratie gekleurde lijsten